Bebidas


A xente de Lástima de Bois gosta de beber de mais, e entrar nese especial estado chamado borracheira. As nosas bebidas o día da festa das peñas deben cumplir cunha serie de condicionantes: ser moi abundante, ser o mais barata posible, e ter efectos psicotrópicos sobre o sistema nervioso do ser humano. Ten especial importancia a relación Alcohol/Prezo.

As nosas bebidas favoritas son:
[Inicio | ¿Quen somos? | Antitaurinos | Roupas | Cancións | Peñas]